HÖNSEN

Hönsen
Hönsen på fritt bete

Hönsen lever ett riktigt hönsliv långt ifrån industrins storskalighet. Ekologiskt närodlat foder i möjligaste mån, fri utegång och egenodlat grönfoder som tillskott under vinterhalvåret. Flocken består av en salig blandning raser och individer – allt från värphöns som fått en andra chans till svenska kulturraser – vilket ger en salig blandning i färg och storlek på äggen. En fin mångfald!

Olika raser har olika egenskaper och tillsammans kompletterar de varandra fint och utgör en viktig del i kretsloppet här. I utbyte mot trygghet och foder ger hönsen oss fantastiska ägg och ett näringsrikt gödsel.

Fantastiska ägg med saffransgul gula

Under säsong säljer jag ägg via REKO Aneby Tranås och via prenumeration – kontakta mig om du vill veta mer.